top of page
Vector 1.png

Báo cáo hiện trạng áp dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong ngành sản xuất tại Đài Loan năm 2024:

Tìm hiểu cách thức các nhà sản xuất hàng đầu tại Đài Loan triển khai thành công AI vào quy trình làm việc

Độc Quyền

未命名-1-04.png

Chuyển đổi lực lượng lao động trong ngành sản xuất

80%

Tỷ lệ nhân viên trong các công ty sản xuất tại Đài Loan cho biết họ có thêm “sức mạnh” nhờ AI

Các chuyên gia đầu ngành ủng hộ việc áp dụng AI

Group 7.png

Tỷ lệ các chuyên gia đầu ngành công nhận lợi ích hiện tại và tương lai của AI trong quy trình làm việc của họ

Group 8.png

Tỷ lệ các chuyên gia đầu ngành có mục tiêu rõ ràng vào dự định đầu tư tự động hóa dữ liệu, tích hợp và quản lý mô hình AI trong 3 năm tới

未命名-1-02.png

AI Có Thể Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Trong Công Nghiệp

Mặc dù 96% các nhà sản xuất toàn cầu có kế hoạch gia tăng đầu tư vào AI, 29% trong số họ có chiến lược chính thức để hiện thực hóa các khoản đầu tư này. Để thu hẹp khoảng cách này, Profet AI đã thực hiện một báo cáo dựa trên báo cáo khảo sát của 160 nhà sản xuất tại Đài Loan. Báo cáo này đề cập đến hiện trạng của việc triển khai AI và cung cấp những thông tin chi tiết và hữu ích cho các tổ chức đang cần một chiến lược AI rõ ràng.

Đọc báo cáo để tìm hiểu:

Group 2.png

Cách thức triển khai AI ở cấp độ tổ chức

Group 2.png

Cách thức huấn luyện và triển khai các mô hình AI trong các công ty sản xuất

Group 2.png

Quan điểm của nhân viên về lợi ích của AI trong công việc của họ

Group 2.png

Cách tích hợp AI thành công vào quy trình làm việc

Báo cáo hiện trạng áp dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong ngành sản xuất tại Đài Loan năm 2024:

Độc Quyền

bottom of page